STRONA GŁÓWNA

WITNICA.PL

Główny Inspektorat Weterynarii

COVID-19 a postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

 

        Należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe               i gospodarskie, ani na to, aby zwierzęta te mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby.

Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać.

Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny.               

W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawana kwarantannie oraz jej rodziną. W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie.

W przypadku braku osób z rodziny, znajomych lub sąsiedztwa, które mogą przejąć opiekę nad zwierzętami, w odniesieniu do zwierząt domowych można rozważyć oddanie zwierzęcia na czas trwania kwarantanny do hotelu dla zwierząt, opcjonalnie innego miejsca mogącego zapewnić bezpieczną nad nim opiekę. Należy również wziąć pod uwagę możliwość poszukania informacji w Internecie           o grupach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w opiece nad zwierzętami.

Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań powinny skontaktować się z właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy. Organy samorządu terytorialnego powinny zaangażować się w tym zakresie we wsparcie dla osób objętych kwarantanną, co wynika z zapisu art. 163 Konstytucji RP, zgodnie z którym samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Można także skontaktować się z najbliższym zakładem leczniczym dla zwierząt. Niektóre z klinik, lecznic, przychodni i gabinetów weterynaryjnych mogą włączać się w pomoc osobom znajdującym się na kwarantannie, poprzez czasowe przyjmowanie ich zwierząt, W miarę możliwości i posiadanej infrastruktury (boksy dla zwierząt, izolatki itp.), przy czym będzie to każdorazowo ich decyzja.

Inspekcja Weterynaryjna nie posiada możliwości objęcia takich zwierząt opieką.

 

Aktualizacja w dniu 23 marca 2020 r. informacji dotyczących kwarantanny rolników

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zasady kwarantanny osób określają służby sanitarne. Nakazy wydawane przez Inspekcję Sanitarną mają pierwszeństwo, nad informacjami udzielanymi przez inne służby. Główny Lekarz Weterynarii nie jest informowany o tym w jaki sposób przebiega kwarantanna w poszczególnych przypadkach, a więc wytyczne GLW mają charakter ogólny.

Sprawą oczywistą jest, że zwierzęta nie mogą zostać bez opieki. Jeżeli więc osoby będące na kwarantannie, zgodnie z nakazami Inspekcji Sanitarnej nie mogą opuszczać domu i zajmować się zwierzętami w obejściu, powinny zgłosić to do urzędu gminy.

Urząd gminy będzie musiał znaleźć rozwiązanie w zależności od okoliczności, tj. albo skierować do gospodarstwa osoby, które będą mogły opiekować się zwierzętami, albo znaleźć miejsce, w które będzie można przenieść zwierzęta.

 

 

Źródlo https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/covid-19-a-postepowanie-ze-zwierzetami-domowymi-i-gospodarskimi

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, w tym również seniorów.

        Od 4 maja br., w przypadku niedokonania samospisu, rachmistrz spisowy może skontaktować się z respondentem telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić tylko z dwóch bezpiecznych numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy rozpoczynając rozmowę przedstawi się podając respondentowi swoje imię i nazwisko oraz na życzenie respondenta               nr identyfikatora rachmistrza spisowego. 

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem   22 279 99 99.

Ponadto od maja na stronie spis.gov.pl uruchomiona będzie aplikacja             do weryfikacji rachmistrza.

Dodatkowym elementem weryfikacji tożsamości rachmistrza w trakcie rozmowy telefonicznej jest posłużenie się własnym numerem PESEL. Można poprosić rachmistrza o podanie jednej dowolnie wybranej cyfry z pięciu ostatnich cyfr numeru PESEL respondenta. W przypadku zgodności podanej cyfry można uznać rachmistrza za prawidłowo uwierzytelnionego.

       Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach)   aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają                                się za rachmistrzów są oszustami.

Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

W przypadku wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego      się rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99) lub do Gminnego Biura Spisowego         w swoim miejscu zamieszkania.

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.